Home > Industry/Domain > Computer

Computer

0Categories 216913Terms

Add a new term

Contributors in Computer

Computer >

система за граница

Software; Globalization software service

Една система, която съществува в рамките на система на надежден, но комуникира между надеждни и ненадежден системи. Граница система не позволява сигурност да бъде изложена на ...

Крам надолу сделка

Financial services; General Finance

Сливане, в което притежатели на отписаните са принудени да приеме нежелани условия, като например нежелана облигации вместо на пари или капитал, и поради липсата на всякакви ...

шлюз за сервиз процесор

Software; Globalization software service

На сервиз преработвател, който изпраща уведомявания от преработватели на услуга за управление на разширено система (ASM) свързват мрежов сървър, директор на ...

опашката за съобщения на оператор на системата

Software; Globalization software service

Специален опашката за съобщения, за които системата изпраща съобщения относно промени в състоянието на системата, устройства и проекти и съобщения, показващи условие, че се нуждае ...

търговска фактура

Financial services; General Finance

Фактура за продадените стоки.

точка на присъствие

Software; Globalization software service

Една система, която е идентифициран като друга subnetwork лице за контакт за целите на събиране на информация, топология. ...

търговски кредити

Financial services; General Finance

Свързаните с търговията споразумение, че определено количество на парични средства е достъпна за предприятието. ...

Sub-categories