Home > Industry/Domain > People

People

Relating to public figures or personalities, celebrities or otherwise, who have made significant progress in their particular professional field, or who have helped or influenced wider society to an outstanding degree.

0Categories 105400Terms

Add a new term

Contributors in People

People >

идват от търговията

Financial services; General Finance

В контекста на общ акции на търговеца позицията в ценна книга, която е резултат от изпълнение на търговия (или очакванията от него). Антитеза на в търговията. ...

покрити опция

Financial services; General Finance

Опция за позиция, която се компенсира с равен и позиция в базисната ценна. Антитеза на невъоръжено ...

пакет за частно обслужване

Software; Globalization software service

Пакет за услуга, която не е изрично упоменато в документа за дефиниция на Персонализиране (CDD), но това е включена в пакет услуги определя и предоставя ресурси, изисквани от ...

клъстер-Главен контейнер

Software; Globalization software service

Специален контейнер, който е коренът на глобалната файлова система.

отдалечен писател

Software; Globalization software service

Система за програма, която изпраща спулирани файлове от опашката за продукция към отдалечена ...

JAMA

Law enforcement; Terrorism

Дневник на американската медицинска асоциация

Япония

Law enforcement; Terrorism

Изпратен 3 военноморски есминеца в Афганистан да се подпомогне сили, ръководени от САЩ-combative роля.

Sub-categories