Home > Industry/Domain > People

People

Relating to public figures or personalities, celebrities or otherwise, who have made significant progress in their particular professional field, or who have helped or influenced wider society to an outstanding degree.

0Categories 105400Terms

Add a new term

Contributors in People

People >

промяна на сървър за управление

Software; Globalization software service

Система, която контролира и проследява разпределението на файлове, софтуер, както и данни на други ...

търговски проект

Financial services; General Finance

Искането за плащане.

покрития

Financial services; General Finance

Използване на форуърдни валутни договори за предопределят местна валута сумата на очакваните бъдещи чуждестранни получаването или плащането. ...

информационна система

Software; Globalization software service

Система, която се състои от хора, машини, гласови комуникации, данни и методите, които са организирани за изпълнение на специфични операции върху данни, които представят информация ...

търговска банка

Financial services; General Finance

Банка, който предлага широка гама от депозитни сметки, включително проверка, спестяванията и депозитите за време и предоставя кредити на физически лица и бизнеса. Търговски банки ...

покрити писател

Financial services; General Finance

Инвеститор, който пише опции само на запасите, че той или тя притежава, така че опция позиции могат да се ...

Услугата за управление на събитие

Software; Globalization software service

Услуга на обмен на сървър, който упорито съхранява събития, докато са завършени, сътрудничества ги използват. Тази служба гарантира, че за обмен на сървър и сътрудничества могат ...

Sub-categories