Home > Industry/Domain > Religion

Religion

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

0Categories 70899Terms

Add a new term

Contributors in Religion

Religion >

идват от търговията

Financial services; General Finance

В контекста на общ акции на търговеца позицията в ценна книга, която е резултат от изпълнение на търговия (или очакванията от него). Антитеза на в търговията. ...

покрити опция

Financial services; General Finance

Опция за позиция, която се компенсира с равен и позиция в базисната ценна. Антитеза на невъоръжено ...

пакет за частно обслужване

Software; Globalization software service

Пакет за услуга, която не е изрично упоменато в документа за дефиниция на Персонализиране (CDD), но това е включена в пакет услуги определя и предоставя ресурси, изисквани от ...

клъстер-Главен контейнер

Software; Globalization software service

Специален контейнер, който е коренът на глобалната файлова система.

отдалечен писател

Software; Globalization software service

Система за програма, която изпраща спулирани файлове от опашката за продукция към отдалечена ...

JAMA

Law enforcement; Terrorism

Дневник на американската медицинска асоциация

Япония

Law enforcement; Terrorism

Изпратен 3 военноморски есминеца в Афганистан да се подпомогне сили, ръководени от САЩ-combative роля.

Sub-categories