Home > Industry/Domain > Business administration > Business management

Business management

General business management terms encompassing inventory management, security management, financial administration, business planning, and management services for all enterprise-wide information systems.

Contributors in Business management

Business management

Емоционална интелигентност

Business administration; Business management

Това е възможност за идентифициране, оценка и контрол на емоциите ,както собствените си, така и на другите и на групи. Тя може да бъде разделена способност за емоционална интелигентност и емоционалнат ...

VRoom–Yetton модел

Business administration; Business management

Непредвидени теория на ръководството, която използва едно решение, дърво, за да определи най-подходящия лидерски стил за дадена ситуация. Е разработена от двама американски промишлени психолози, ...

Etzioni модел

Business administration; Business management

Принос към организационната теория от американския социолог Arnitai Etzioni, които класифицират организациите по отношение на вида на власт или орган, които те използват. Типология включва принудителн ...

организационни удобство

Business administration; Business management

Курс на действие, който отговаря на (обикновено финансовите) интересите на организацията като цяло (т.е. старши управление) вместо интересите на персонала или клиенти; например, се движат към ...

оперативната дефиниция (OD)

Business administration; Business management

Определение на нещо, което се основава на работата на факторите, които произведена например инфлацията се дефинира от движението на цените и на реалната стойност на парите. Термин се използва ...

черно краче

Business administration; Business management

Един пренебрежителен термин (произход неизвестен) се използва за описание на човек който не поддържа действието на неговата или нейната колеги и, например, продължава да работи по време на стачка или ...

парадигма

Business administration; Business management

Подробно например или модел на даден процес.

Featured blossaries

Cheeses

Category: Food   5 11 Terms

Famous Weapons

Category: Objects   1 20 Terms