Home > Industry/Domain > Computer > Input and output devices

Input and output devices

Devices that transfer data to or from the computer.

Contributors in Input and output devices

Input and output devices

G-speak

Computer; Input and output devices

G-speak е пространствени операционна среда (SOE),която позволява на хората да използват движения за контрол на компютърни приложения и да манипулират образи в реално време върху повече от един ...

Featured blossaries

The World of Moroccan Cuisine

Category: Food   1 9 Terms

International Internet Slangs and Idioms

Category: Culture   2 29 Terms