Home > Industry/Domain > Computer > Input and output devices

Input and output devices

Devices that transfer data to or from the computer.

Contributors in Input and output devices

Input and output devices

G-speak

Computer; Input and output devices

G-speak е пространствени операционна среда (SOE),която позволява на хората да използват движения за контрол на компютърни приложения и да манипулират образи в реално време върху повече от един ...

Featured blossaries

Cloud Types

Category: Geography   2 21 Terms

Slack Features

Category: Technology   1 8 Terms