Home > Industry/Domain > Organizations > Institutions

Institutions

Terms in relation to any form or structure of social order governing the life of a group of people in a community. Institutions are acknowledged for a particular purpose IE education, law, or police forces.

Contributors in Institutions

Institutions

Европейска комисия

Organizations; Institutions

Европейската комисия е една от главните институции на Европейския съюз. Тя представлява и поддържа интересите на ЕС като цяло. Изготвя предложения за нови европейски закони и се занимава с ежедневната ...

Европейски парламент

Organizations; Institutions

Пряко избирани от гласоподавателите в ЕС на всеки пет години, членовете на Европейския парламент представляват гражданите. Заедно със Съвета на Европейския съюз („Съвет“) Парламентът е една от ...

Европейски съвет

Organizations; Institutions

Заседанията на Европейския съвет по същество са срещи на върха, на които лидерите на ЕС вземат решения за общите политически приоритети и основни инициативи. Обикновено има около 4 заседания на ...

Съвет на Европейския съюз

Organizations; Institutions

Познат неофициално и като Съвет на ЕС, той е мястото, където министрите от всички страни членки се срещат, за да приемат закони и да координират политики. Не бива да се бърка с Европейския съвет – ...

Съд на Европейския съюз

Organizations; Institutions

Съдът тълкува правото на ЕС, за да гарантира, че то се прилага по еднакъв начин във всички държави от Съюза. Той също така урежда правни спорове между правителства от ЕС и институции на Съюза. ...

Сметна палата на ЕС

Organizations; Institutions

Европейската сметна палата извършва одит на финансите на ЕС. Нейната роля е да подобри финансовото управление на ЕС и да докладва за употребата на публичните фондове. Учредена е през 1975 г. и е със ...

Европейски икономически и социален комитет

Organizations; Institutions

Представителите на работодателите, работниците и други заинтерсовани групи в Европа могат да изразяват мненията си относно въпроси, свързани с ЕС, чрез Европейския икономически и социален комитет ...

Featured blossaries

Classroom teaching

Category: Education   3 24 Terms

10 Best Value Holiday Destinations 2014

Category: Travel   5 10 Terms