Home > Industry/Domain > Organizations > Institutions

Institutions

Terms in relation to any form or structure of social order governing the life of a group of people in a community. Institutions are acknowledged for a particular purpose IE education, law, or police forces.

Contributors in Institutions

Institutions

Комитет на регионите

Organizations; Institutions

Комитетът на регионите е консултативен орган, който представлява местните и регионалните власти в Европейския ...

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Organizations; Institutions

Договорът от Амстердам създава длъжността Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност, чийто първи титуляр бе Хавиер Солана, генерален секретар на Съвета. Договорът от ...

Корепер

Organizations; Institutions

Комитетът на постоянните представители или Корепер (член 240 от Договора за функционирането на Европейския съюз - ДФЕС) е отговорен за подготовката на работата на Съвета на Европейския съюз. Тя се ...

Евроюст

Organizations; Institutions

Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст), създадено с решение на Съвета през 2002 г., е орган натоварен със засилване на борбата срещу сериозната престъпност чрез по-тясно съдебно ...

Европейска агенция за фундаментални права

Organizations; Institutions

Целта на Агенцията е да осигури на съответните институции и органи на Общността и нейните страни членки съдействие и експертиза при прилагането на фундаментални права в общественото право, както и да ...

Европейски омбудсман

Organizations; Institutions

Омбудсманът отговаря на жалбите от гражданите, търговските предприятия и организациите на ЕС, като помага за разкриването на случаи на „лоша администрация‟, в които институциите, органите, службите ...

Европейски надзорен орган за защита на данните

Organizations; Institutions

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е създаден през 2001 г. Работата му е да гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на личен живот на хората, когато ...

Featured blossaries

Camera Brands

Category: Technology   1 10 Terms

Huaiyang Cuisine

Category: Food   2 3 Terms