Home > Industry/Domain > Culture > People

People

Contributors in People

People

езиков детерминизъм

Culture; People

Една от двете точки в Сапир-Уорфоватахипотеза, като определящ примерно език.

езикова теория на относителността

Culture; People

Една от двете точки в Спир-Уорфовата хипотеза, т.е. няма ограничение за структурното многообразие на езици.

езиков сексизъм

Culture; People

Много различия между мъжете и жените в използването на езика, които са въведени с нищо по-малко от мястото на жените в обществото. ...

Социолингвистика на езика

Culture; People

Едно от двете неща в социолингвистиката, в които искаме да разгледаме структурни неща като се обръща внимание на използването на езика в социален ...

фемиворе

Culture; People

Жена, която избира да се грижи за дома и семейството си като работа и която се развива и осигурява храна за семейството си ...

съображение

Culture; People

Публично изпълнение, както на поезия или музика, така и актът на повтаряне нещо научил наизуст, както се нарича съображение. ...

застъпнически модел

Culture; People

Човек, който след призива в полза на обслужване.

Featured blossaries

Product Standards

Category: Education   1 5 Terms

Strange Animals

Category: Animals   1 13 Terms