Home > Industry/Domain > Professional careers > Sales

Sales

Sales is the process of selling goods or services. The process begins with the request to buy by a customer or a offer to sell by a seller. Then follows the payment and change of title.

Contributors in Sales

Sales

честота на плащането

Professional careers; Sales

Моментите на премийните изплащания, те могат да бъдат седмично, две седмици, месечно, тримесечните, semi-annually или ...

Общият целеви обезщетение

Professional careers; Sales

Налични (включително всички форми - база, бонус и Комисията) общият брой компенсация на търговеца за постигането на очакваните (квота) резултати. ...

период за изпълнение

Professional careers; Sales

Период, през който се измерва производителността за стимулиране цели.

цикъл на живот на разходи

Professional careers; Sales

Разходите, свързани с употребата и поддръжката на продукта върху неговата очакваната продължителност на ...

разпръсната кредит

Professional careers; Sales

Сегмент и разпределение на продажбите кредит на повече от един търговец.

микс (компенсация)

Professional careers; Sales

Разделението между основната заплата и стимулиране обща цел компенсация, изразен като процент от общия целеви обезщетение. ...

сегментация на личността

Professional careers; Sales

Разделянето на пазар, хетерогенен хомогенни групи въз основа на личностни характеристики и траен модели на поведение като агресивност, съответствието или compulsiveness, вижте psychographic ...

Featured blossaries

Brazilian

Category: Geography   1 5 Terms

Flowers

Category: Other   1 20 Terms