Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Kategori:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Tiga pilar di Mina yang dirajam untuk melambangkan penolakan total Iblis.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Berdiri di hadapan Allah yang terjadi di Gunung Arafat, atau "Gunung Mercy"

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Khotbah ini dikhotbahkan oleh Imam. Gunung Arafat adalah di mana Muhammad diberitakan khutbah terakhirnya.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Bulan di mana haji dapat memulai atas, dari 8 sampai 13.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Ketaatan, suatu tindakan ibadah dan ketundukan kepada Allah. tugas A Muslim.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Hukuman bagi mereka yang tidak percaya dalam Islam, hukuman mengerikan dalam api 'neraka'

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Hadiah untuk umat Islam pada hari penghakiman, surga. Juga tanah di mana Adam dan Hawwa' (Hawa) tinggal di sebelum mereka ketidaktaatan dan penghapusan dari 'Taman Eden'.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Kesatuan dan persatuan Allah, ide yang sangat penting dalam Islam.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Sembilan puluh sembilan tasbih bahwa umat Islam membantu mengingat sembilan puluh sembilan nama Allah.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Hari kiamat, hari di mana Allah akan menghakimi kita semua, termasuk Iblis Iblis (atau Setan), yang.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Penyampaian kepada Allah. Dikatakan bahwa setiap makhluk 'tahu itu sendiri (cara) doa dan pujian' Surah 24:41.

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Kehidupan setelah kematian, juga dikenal sebagai 'akhirat'

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Industri/Domain: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Pos  
Other Blossarys