Ana Sayfa > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Kategori

Company: Ummah

12 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Iblis toplam reddedilmesi hedeflerinizden simgesi için taşlanarak üç ayağı, Mina.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Stand Mount Arafat, ya da 'Mount of Mercy' yerini alır Allah önce.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Bir Imam tarafından vaaz vaaz. Arafat Dağı nerede onun son hutbe Muhammed vaaz olduğunu.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Bir 420 metre için Merve Safa tepe ' çalıştırın. Run geri bir sa'y seviyededir. Yedi sa'ys hem hac için tamamlanan ve ' Umre.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Bir çember, saat yönünde anti Kab'ah. Yedi tawafs ilk bölümü için ve hac için gerekli ' Umre.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

' Umre olduğu İslam hac hac denilen bir türevi. Hac iki türü vardır: 1. büyük hac (Arapça:-hac el-Ekber) ve 2. Arapça olarak adlandırılan küçük hac ' Umre. Büyük hac Arapça takvim denilen Zilhicce-12 ay içinde gerçekleştirilir ise ' Umre yılın her an yapılabilir. O fiziksel olarak dayanmak ve monetarily paran varsa her Müslüman için büyük hac zorunludur.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

'Umrah is a variant of Islamic pilgrimage called the Hajj. The Hajj is of two types: 1. The greater Hajj (Arabic: al-hajj al-akbar) and 2. the lesser Hajj which in Arabic is called ‘Umrah. The greater Hajj is performed in the 12th month of Arabic calendar called Dhu-al-Hijjah while the ‘Umrah can be performed anytime of the year. The greater Hajj is mandatory for every Muslim if he/she can endure it physically and afford it monetarily.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ay içinde hac, 13 ünde için 8 den başladı.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The month in which Hajj may be embarked upon, from the 8th to the 13th.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Obedience, an act of worship and submission to God. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ceza için o kim Islam, yangınlar korkunç cezası 'cehennem' inanmıyorum.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ödül için üzerinde cennet kıyamet günü bir mümin-İslam. Aynı zamanda arazi içinde Adam ve Hawwa' (Havva) itaatsizlik ve kaldırma 'Cennet' dan önce yaşamış.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Yaşam sonra death, 'öteki' olarak da bilinir.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Kıyamet günü Allah hepimizi yargılayacak olan tarih, Iblis (veya şeytan) dahil olmak üzere gün şeytan.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Allah'a boyun eğme. Her yaratık ' o kendi (mod) dua ve övgü bilir' derler ki Suresi 24:41.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Allah'ın doksandokuz ismini temsil eden doksandokuz boncuğun dizili olduğu ip.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

İslam'da imanın temeli; Allah'ın varlığı ve birliği.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Gönderiler  
Other Blossarys