Home > Industry/Domain > Travel

Travel

Related to the process of embarking on a journey from one place to another.

0Categories 7388Terms

Add a new term

Contributors in Travel

Travel >

идват от търговията

Financial services; General Finance

В контекста на общ акции на търговеца позицията в ценна книга, която е резултат от изпълнение на търговия (или очакванията от него). Антитеза на в търговията. ...

покрити опция

Financial services; General Finance

Опция за позиция, която се компенсира с равен и позиция в базисната ценна. Антитеза на невъоръжено ...

пакет за частно обслужване

Software; Globalization software service

Пакет за услуга, която не е изрично упоменато в документа за дефиниция на Персонализиране (CDD), но това е включена в пакет услуги определя и предоставя ресурси, изисквани от ...

клъстер-Главен контейнер

Software; Globalization software service

Специален контейнер, който е коренът на глобалната файлова система.

отдалечен писател

Software; Globalization software service

Система за програма, която изпраща спулирани файлове от опашката за продукция към отдалечена ...

JAMA

Law enforcement; Terrorism

Дневник на американската медицинска асоциация

Япония

Law enforcement; Terrorism

Изпратен 3 военноморски есминеца в Афганистан да се подпомогне сили, ръководени от САЩ-combative роля.

Sub-categories