Home > Industry/Domain > Travel

Travel

Related to the process of embarking on a journey from one place to another.

0Categories 7388Terms

Add a new term

Contributors in Travel

Travel >

промяна на сървър за управление

Software; Globalization software service

Система, която контролира и проследява разпределението на файлове, софтуер, както и данни на други ...

търговски проект

Financial services; General Finance

Искането за плащане.

покрития

Financial services; General Finance

Използване на форуърдни валутни договори за предопределят местна валута сумата на очакваните бъдещи чуждестранни получаването или плащането. ...

информационна система

Software; Globalization software service

Система, която се състои от хора, машини, гласови комуникации, данни и методите, които са организирани за изпълнение на специфични операции върху данни, които представят информация ...

търговска банка

Financial services; General Finance

Банка, който предлага широка гама от депозитни сметки, включително проверка, спестяванията и депозитите за време и предоставя кредити на физически лица и бизнеса. Търговски банки ...

покрити писател

Financial services; General Finance

Инвеститор, който пише опции само на запасите, че той или тя притежава, така че опция позиции могат да се ...

Услугата за управление на събитие

Software; Globalization software service

Услуга на обмен на сървър, който упорито съхранява събития, докато са завършени, сътрудничества ги използват. Тази служба гарантира, че за обмен на сървър и сътрудничества могат ...

Sub-categories