Home > Industry/Domain > Aviation > Air traffic control

Air traffic control

An in-airport service that facilitates the safe and orderly movement of aircrafts within and between airports, achieved by interpreting data from radar and weather devices, and by maintaining contact with pilots.

Contributors in Air traffic control

Air traffic control

връзка за данни АСИП

Aviation; Air traffic control

Автоматична информация услуга (АСИП) от връзка данни.

Задръжте кратко

Aviation; Air traffic control

Инструкции за трябва да притежават най-малко 200 ft от края на пистата, докато чакат разрешение да пресичат или да продължи на ...

Земя и задръжте кратки операции (LAHSO)

Aviation; Air traffic control

Операции, които включват едновременно takeoffs и разтоварвания или едновременно разтоварване, когато на въздухоплавателно средство с разтоварване може и е инструктиран от администратора за задържане ...

Очаквайте подход освобождаване при

Aviation; Air traffic control

Израз, използван в радиовръзка да укажете часа, в който се очаква, че въздухоплавателното средство ще бъде изчистено, за да започне подход за ...

съвместно използване на ограничен район

Aviation; Air traffic control

САЩ: Израз за: зона с ограничен достъп

минималните за разтоварване

Aviation; Air traffic control

Други израз за: ППП, минималните за разтоварване

разтоварване на ролка

Aviation; Air traffic control

Други израз за: разтоварване изпълнение

Featured blossaries

Basketball

Category: Sports   1 20 Terms

World's Top Chef

Category: Other   1 9 Terms