Home > Industry/Domain > Packaging > Bag in box

Bag in box

Of or pertaining to a method of packaging liquids. Bag-in-box, or BiB, consists of bladder made of layers of metallic material inside a cardboard box used for protection and shape.

Contributors in Bag in box

Bag in box

вискозитет

Packaging; Bag in box

Съпротивление при изливане; гъстота на продукта. Висок вискозитет (високо съпротивление при изливане) означава, че продуктът е гъст, а нисък вискозитет (слабо съпротивление при изливане) означава, че ...

парникови газове

Packaging; Bag in box

Названието \"парникови газове\" се отнася към всички газове, които задържат топлината в атмосферата. Парниковите газове са основно: въглероден диоксид, метан, диазотен оксид и флуоровъглеродите. ...

газирана безалкохолна напитка

Packaging; Bag in box

В производството на напитки обикновено се употребява \"газирани напитки\" (sparkling beverages).

въглероден двуокис

Packaging; Bag in box

Въглероден диоксид е химично съединение, съдържащо две молекули на кислорода и един въглероден молекула. Този газ навлиза в атмосферата чрез изгарянето на изкопаеми горива, твърди отпадъци, дървета и ...

кутия за съхранение

Packaging; Bag in box

Пластмасова кутия, която се използва за съхранение на различни предмети или продукти за бита.

кутийка за пастели

Packaging; Bag in box

Малка картонена кутия, често с вградена острилка, в която пастелите обикновено са с различни цветове.

Featured blossaries

Apples

Category: Food   1 20 Terms

Motorcycle Stunt Riding

Category: Sports   1 5 Terms