Home > Industry/Domain > Construction > Bridge

Bridge

Bridge construction and inspection terminologies.

Contributors in Bridge

Bridge

промишлени мостове

Construction; Bridge

Мостове построени в промишлено предприятие, които се използват в различни промишлени процеси да извършват услуги, комунални услуги, обикновено се прави с повишени стоманени греди, които пътуват по ...

надлез

Construction; Bridge

Мост, автомобилен, железопътен или подобна структура, която преминава през друг автомобилни, железопътни и т. ...

изграждане на база

Construction; Bridge

Се отнася до част от мулти-наемател изграждане, който пряко обслужва и засяга всички наематели. В традиционните Северна Америка практика основни сгради са изградени от спекулативни офис сграда ...

облекчаване на арки

Construction; Bridge

Арки, които са изградени в задната част на подпорна стена с осите им перпендикулярно на стената, за да се облекчи конструкцията от част от странична тяга и за увеличаване на устойчивостта на ...

Featured blossaries

Category:    1 0 Terms

Far Cry 3

Category: Entertainment   2 13 Terms