Home > Industry/Domain > Chronometry > Calendar

Calendar

Of or pertaining to any of various systems of organising time in which the beginning, length, and divisions of a year are defined.

Contributors in Calendar

Calendar

12 Декември, 2012

Chronometry; Calendar

12 Декември, 2012 е значителна дата, защото това е за последен път през 21 век, в която трите номера за ден, месец и година са перфектно подравнени, т.е. 12/12/12. , Тъй като номера на месеца важи ...

ден

Chronometry; Calendar

Измерването на времето като 24 часа, въпреки че понякога, думата "ден" може да се използва за обозначаване на половин ден (т.е. през деня) вместо пълните 24 ...

месец

Chronometry; Calendar

Измерването на времето като 30 дни. Според Грегорианския календар, един месец може да продължи между 28 и 31 дни, с 12 месеца, за да се компенсира годишно. Месеците април, юни, септември и ноември са ...

дата

Chronometry; Calendar

Определен ден от месеца.

година

Chronometry; Calendar

Измерване на времето определено като 365 дни (366 през високосна година).

Featured blossaries

Giant Panda

Category: Other   2 5 Terms

sport, training, Taekwondo

Category: Sports   1 1 Terms