Home > Industry/Domain > Computer > Computer hardware

Computer hardware

Graphics cards, communications, motherboards, etc.

Contributors in Computer hardware

Computer hardware

дискова операционна система

Computer; Computer hardware

Дискова операционна система (DOS) се отнася до софтуер на операционната система, използван в повечето компютри, който предоставя на производството и управлението на устройства за вторична съхранение, ...

свързване на периферен компонент

Computer; Computer hardware

Свързване на периферен компонент (PCI) е разширен междусистемни структура с функции, които са по-високи от други ...

Лазерни диск

Computer; Computer hardware

Лазерни диск (LD) е домашно видео формат и първият носител на търговски оптични дискове.

компактдиск

Computer; Computer hardware

На компакт диск (също познат като CD) е оптичен диск, използван за съхраняване на цифрови данни.

компактдиск - четене само памет

Computer; Computer hardware

Компактдиск памет (CD-ROM) е pre-pressed компакт диск, който съдържа данни, които са достъпни за, но не е записваем от компютъра за възпроизвеждане на данни за съхраняване и ...

Видео компактдиск

Computer; Computer hardware

Видео компактдиск е стандартен цифров формат за съхранение на видео на компактдиск.

цифрово видео диск

Computer; Computer hardware

Цифрово видео диск (DVD) е мултимедиен формат за съхранение на оптични дискове.

Featured blossaries

Words that should be banned in 2015

Category: Languages   1 2 Terms

Human Anatomy

Category: Science   1 20 Terms