Home > Industry/Domain > Real estate > Corporate

Corporate

Corporate real estate is the use or possession of land by a corporation usually to be used for the profit of the company in posession of the land. Corporate real estate can be held for the purpose of land value appreciation, manufacturing, offices, natural resource extration, etc.

Contributors in Corporate

Corporate

аберация

Real estate; Corporate

В оптичните системи, отклонение на светлинните лъчи през лещи, причинявайки не напълно ясни образи на ...

недвижими имоти кадастър

Real estate; Corporate

Основни и публичен регистър на недвижимите имоти и вещни права върху тях.

недвижими имоти

Real estate; Corporate

Земя, сгради, отделни части на сградите, които изграждат цялата сграда.

кадастрални земя класификация

Real estate; Corporate

Определяне на вида и качеството на кадастралната парцели за селскостопански и горски масиви в кадастъра община във връзка с кадастъра ...

земя за оценка

Real estate; Corporate

Класификация на обработваема земя, въз основа на неговите физически характеристики, независимо от начина на използването ...

кадастрални оценка

Real estate; Corporate

Земя класификация за целите на оценката.

Featured blossaries

Mergers and Aquisitions by Google

Category: Business   4 20 Terms

Retirement

Category: Other   1 21 Terms