Contributors in Courts

Courts

прецедент

Legal services; Courts

Съдебно решение по един по-ранен случай с факти и право, подобен на спор в момента пред съд. Прецедент обикновено ще ръководят решението на по-късно подобен случай, освен ако една от страните може да ...

случай

Legal services; Courts

Случаят е по съдебен спор.Това е въпрос на който адвокат работи за клиента и се нарича като случай.

certiorari

Legal services; Courts

За да се уверите, или някои.Този термин често е свързана с процес, чрез който жалба се взема от едно ниво на апелативния съд на най-високото ниво на апелативния ...

такса

Legal services; Courts

Е да направите рекламация или твърдение.Той може да се отнася за един съдия указанията към журито.

верига

Legal services; Courts

Това е географска или свързан обект; юрисдикция съд границата като съд на Калифорния верига.

клетвена декларация

Legal services; Courts

Писмено изложение на фактите, потвърдено от клетвата на страната, правейки го, пред нотариус или служител като орган да управлява ...

отлагане

Legal services; Courts

Устна декларация, направена пред лицето, упълномощено от закона да управлява клетви. Такива отчети често се вземат да проучи потенциалните свидетели, да получат откритие, или да се използва по-късно ...

Featured blossaries

Beijing Dishes

Category: Food   2 9 Terms

Indonesia Top Cities

Category: Travel   1 10 Terms