Home > Industry/Domain > Economy > Economics

Economics

basics of economics

Contributors in Economics

Economics

дефицит

Economy; Economics

Ситуация, в която пасиви надвишава активи, разходи надвишават доход, внос надвишава износ или загуби надвишават ...

дълг

Economy; Economics

Ситуация, където дълговите запасите от дадена страна превишава бъдещо на страната да я изплати.

двоен ценообразуване

Economy; Economics

Практиката на определянето на цените на различни нива в зависимост от валутата, използвана за покупка.

outplacement

Economy; Economics

Помощ, предоставена чрез други фирма и заплащани от бивш работодател да помогне на определена от служител от намери нова ...

ембарго

Economy; Economics

Поръчка правителство, която ограничава търговията или замяна с определена страна. Ембарго обикновено се създава в резултат на неблагоприятно икономически или политически обстоятелства между ...

изтощение

Economy; Economics

Намаляването на работниците и служителите във фирма чрез обичайните средства, като например пенсиониране и ...

изменения

Economy; Economics

Намаляване на размера на компания, чрез премахване на работници и/или отдели в рамките на компанията.

Featured blossaries

Bar Drinks

Category: Food   1 10 Terms

Giant Panda

Category: Other   2 5 Terms