Home > Industry/Domain > Law > European law

European law

body of treaties, law and court judgements which operates alongside the legal systems of the European Union's member states.

Industry: Law

Add a new term

Contributors in European law

European law

общото право

Law; European law

Той е съдия направени законодателството или съдебната практика; също така се отнася до закони, извлечени от английската обща законова ...

цифрово управление на правата

Law; European law

Tехнология за контрол на достъпа, чрез която се затруднява създаването на копия от защитени произведения или пък се позволява проследяването на вече създадените ...

одобрение

Law; European law

Съгласие дадено от едно лице на друго за извършването на определени действия.

деспотизъм

Law; European law

Форма на държавно управление, при която управляващият разполага с абсолютна власт.

свидетел лаик

Law; European law

Свидетел, който не е професионалист в сферата, за която е призован да даде показания.

състезателно производство

Law; European law

Принцип за водене на съдебното производство в САЩ и други държави, според който всяка една от страните по делото има правото да представя и защитава противоположни тези пред ...

предполагаем баща

Law; European law

Мъжът, за когото се твърди, че е баща на детето.

Featured blossaries

Thyroid

Category: Health   1 3 Terms

Teresa's glossary of psycholinguistics

Category: Education   1 2 Terms