Home > Industry/Domain > Office equipment > Fax machines

Fax machines

Terms that relate to machines that are able to send and receive scanned documents by use of a phone line.

Contributors in Fax machines

Fax machines

отчет за дейността

Office equipment; Fax machines

Отпечатаната справка на факс апарат на транзакции. Тя може да се отпечата автоматично на определено време или могат да бъдат отпечатани при поискване. Информацията на отчета може да включва дата и ...

автоматично подаващо устройство (ADF)

Office equipment; Fax machines

Факс машина модул, който може да приеме няколко страници и ги хранят една страница в даден момент в един факс апарат, който позволява на потребителя да Факс документи от повече страници без да ...

списък на всички набрани номера

Office equipment; Fax machines

Отпечатаната справка на всички факс номера в едно докосване и места за бързо набиране.

автоматичен факс

Office equipment; Fax machines

Процесът на предаване на факс без бране на телефона или натискане на бутона на куката.

автоматично повторно избиране

Office equipment; Fax machines

Когато един факс апарат набирана последния номер, което е избран. Това е полезно в случаи, когато предаването не минават ...

биип тон

Office equipment; Fax machines

Звукът на машинните ключове правят, когато те са притиснати. Тон също така трябва да звучи, когато възникне грешка и когато факсове са били получени и изпратени. ...

излъчване

Office equipment; Fax machines

Процесът на изпращане на същия документ на няколко места.

Featured blossaries

Test TermCoord

Category: Culture   1 1 Terms

我的词汇表

Category: Arts   1 4 Terms