Home > Industry/Domain > Cinema > Film studies

Film studies

The academic discipline that deals with various theoretical, historical, and critical approaches to films.

Contributors in Film studies

Film studies

пътен филми

Cinema; Film studies

Пътният филм е филмов жанр, в който главният герой или изпълнител напуска дома си за да пътува от място на място. Те обикновено напускат дома си, за да избягат от настоящия си живот. ...

в ролите

Cinema; Film studies

Наборът от участници в драматичната продукция; набор от изпълнители или лица - в двете големи къщи има обичаен брой от гласове на служители. От Елизабет Боуен (www.merriam-webster.com). (Матеус ...

Авторска теория

Cinema; Film studies

Авторска теория за първи път е предложена от филмовия критик и директор Франсоа Трюфо в 1954 в есе публикувано в Кайе дю синема. Авторската теория гласи, че един филм трябва да представляват ...

Субтитули

Cinema; Film studies

Отпечатан превод на диалога на чужд език показан в долната част на екрана.

Sci-Fi

Cinema; Film studies

Sci-Fi е съкращение за научна фантастика, които се смятат за спекулативни филми, научно описания на явления, които не са непременно приети от науката, като извънземни форми на живот, чужди светове, ...

Featured blossaries

Brand Management

Category: Business   2 13 Terms

UIC-COM Medical Genetics

Category: Science   1 6 Terms