Contributors in Funds

Funds

ИРА преобръщане (IRRA)

Financial services; Funds

Индивидуални пенсиониране преобръщане сметки (IRRA) са IRAs, които са били предназначени да предоставят на клиентите с превозно средство да отложи плащания на данък за дистрибуция от работодател ...

вторичния пазар

Financial services; Funds

Търговията със сигурност след първоначалното издаването им на първичния пазар. Също се нарича вторичен ...

разкриване на вашето име и адрес

Financial services; Funds

Показва, ако сте дали разрешение на Мерил Линч да разкрие името си на емитентите на запасите, държите.

налични да пиша след изпълнението

Financial services; Funds

Брой на договорите, които ще бъдат записани като обхванати преди тази поръчка е представена.

филиал

Financial services; Funds

Всяко лице, което пряко или непряко контролира или е член на контролната група, която насочва управлението и дейността на компанията се нарича "контрол лице" или "филиал". Примери за такива политики ...

отстъпка

Financial services; Funds

Разликата между текущата пазарна цена на облигация и стойността му лицето или обратно изкупуване.

налични да пиша преди тази поръчка

Financial services; Funds

Брой на договорите, които ще бъдат записани като обхванати преди тази поръчка е представена.

Featured blossaries

Prestigious Bottles of Champagne

Category: Food   1 10 Terms

American Idioms, figure of speech

Category: Languages   4 40 Terms