Home > Industry/Domain > Utilities > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Gas

Gas

океанариум

Utilities; Gas

голям соленоводен аквариум за морски живот

сяра

Utilities; Gas

Бледо жълт нерудни елемент се широко в природата в няколко свободни и комбинирани allotropic форми. Той се използва в черен барут, гумени вулканизация, производство на инсектициди и фармацевтични ...

кладенец

Utilities; Gas

A deep hole or shaft sunk into the earth to obtain water, oil, gas, or brine.

риф

Utilities; Gas

В морски терминология риф е рок, пясъчен насип или разположени под повърхността на водата все още достатъчно плитко, за да бъде опасност за ...

седимент

Utilities; Gas

Седимент е всеки прахови частици, които могат да бъдат транспортирани с течности и които в крайна сметка се отлага като слой на твърди частици в леглото или долната част на тялото с вода или друга ...

фотоволтаична система

Utilities; Gas

system that is capable of producing a voltage when exposed to radiant energy, especially light.

газопровод

Utilities; Gas

Проводник на тръби, използвани за транспортиране на газ продукти.

Featured blossaries

Basketball

Category: Sports   1 20 Terms

World's Top Chef

Category: Other   1 9 Terms