Home > Industry/Domain > Accounting > General accounting

General accounting

Use this category for general accounting terms.

Contributors in General accounting

General accounting

Амортизация

Accounting; General accounting

Системно намаляване на балансовата стойност на актива в счетоводните книги. Разход, който се прилага за нематериални активи. По същия начин амортизацията се отнася за растителните активи и изчерпванет ...

Годишен отчет

Accounting; General accounting

Документ, изготвен всяка година от дружествата с ограничена отговорност, съдържащи счетоводна информация, изисквана от закона. По-големите фирми предоставят информация и снимки на дейностите на ...

арбитраж

Accounting; General accounting

Техника, използвани като предимство от от разликите в цената.

Средни стойности

Accounting; General accounting

Различни начини за измерване на тенденцията на цените на ценните книжа, един от най-популярната от които е на Dow Jones Industrial Average от 30 промишлени акции на Нюйоркската фондова борса. Цените ...

финансов отчет

Accounting; General accounting

Обобщен отчет, който показва как една фирма е използвала средствата, поверените й от акционерите и кредиторите, и какво е текущото й финансово състояние. Трите основни финансови отчети са (1) ...

Неограничените пари

Accounting; General accounting

Парични резерви, които не са от определена употреба. Неограничените парични средтсва представляват неотложен резерви, тъй като те може да се използват за всякакви цели и това са само пари. Често за ...

текущи/краткотрайни/ активи

Accounting; General accounting

Парични средства и други активи, които се очаква да бъдат превърнати в наличности, продадени или употребени в нормалния бизнес оборот до една ...

Featured blossaries

The Best Fitness Tracker You Can Buy

Category: Technology   2 5 Terms

Linguistics

Category: Languages   1 10 Terms