Home > Industry/Domain > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

свободен електрон

Chemistry; General chemistry

Електрон, което не е свързано към ядро.

полуживот

Chemistry; General chemistry

Размерът на времето, необходимо за половин Първоначална сума да се разпадне.

хидролиза

Chemistry; General chemistry

Реакциите на катиони с вода да произвежда от слаба основа или на аниони за производството на слаба киселина.

изотопи

Chemistry; General chemistry

Елементи с еднакъв брой протони, но имат различен брой неутрони и по този начин различни маси.

кинетична енергия

Chemistry; General chemistry

Енергиен обект е заради неговата маса и скорост. Обекти, че не се движат нямат кинетична енергия. (Кинетична енергия = 0.5 * маса * ...

ядро

Chemistry; General chemistry

В централната част на един атом, който съдържа протони и неутрони. Множествено число ядра.

агрегатно състояние на веществата

Chemistry; General chemistry

Solid, liquid, gas and plasma. Plasma is a "soup" of disassociated nuclei and electrons, normally found only in stellar objects.

Featured blossaries

Best Writers

Category: Literature   1 2 Terms

Feminist Killjoys

Category: Other   2 2 Terms