Home > Industry/Domain > Education > General education

General education

The science and practice that encompass teaching and learning knowledge, beliefs, and skills.

Contributors in General education

General education

Оценяване

Education; General education

В сферата на образованието, оценяването е метод за измерване на знанията и уменията на обучаваните, чрез съизмерването им със зададени критерии. От гледна точка на момента на измерване и остойностяван ...

Професионални и академични умения за емоционално интелигентно общуване

Education; General education

Умения за емоционално интелигентно общуване, в сферата на професионалната реализация и академичното развитие. Тези умения играят важна роля при всички средства и форми на комуникация в споменатите ...

умения за емоционално интелигентно общуване

Education; General education

Умения за професионално, академично, частно или социално общуване, които осигуряват ефективност на комуникацията, благодарение на позитивното самоутвърждаване на личната позиция и уважението към ...

Харвард модел ООН (HMUN)

Education; General education

Основана през 1953 година, HMUN е четири дни международни отношения симулация на организацията на обединените нации за ученици от целия свят. Таксувани като един от най-старите модел ООН симулации в ...

Featured blossaries

Mergers and Aquisitions by Google

Category: Business   4 20 Terms

Retirement

Category: Other   1 21 Terms