Home > Industry/Domain > Law; Legal services > General law

General law

Common terminology used in legal business.

Contributors in General law

General law

фиксирана цена

Legal services; General law

Задаване разходи по граждански дела се претендира при определени обстоятелства, например ако ответникът не признава иск, ищецът ще има право на тези фиксирани разходи от ответника. ...

изслушване

Legal services; General law

Процедура, при която доказателства и аргументи могат да се представят, да бъдат гласувани от лице или орган, които Вземащият решение ...

съдебна заповед, разпореждане

Legal services; General law

Съдебна заповед или спиране на дадено лице от това нещо, или да ги принуждава да се направи нещо.

безпристрастен, непредубеден

Legal services; General law

Независимо от двете страни в спора и не показва всяка пристрастие към двете страни.

ищец, ищца

Legal services; General law

ищецът, ищецът страна, която първо един продължава да се твърди, в съд, като по този начин '' взискателните '' ...

непълнолетен

Legal services; General law

Законно всеки под 18-годишна възраст.

призовка

Legal services; General law

Изпълнителен лист лице да се яви в съда. Призовката може да се използва за ответниците и свидетелите.

Featured blossaries

Mergers and Aquisitions by Google

Category: Business   4 20 Terms

Retirement

Category: Other   1 21 Terms