Home > Industry/Domain > Literature > General literature

General literature

Contributors in General literature

General literature

строфа

Literature; General literature

В поезия строфа се отнася до обединението на линиите, тръгна с интервал, че обикновено има определена схема на м и рима. Виж също линия, метър, ...

октава

Literature; General literature

Поетични строфа от осем линии, обикновено представляващи една част от сонет. Виж също сонет, строфа.

нов историзъм

Literature; General literature

An approach to literature that emphasizes the interaction between the historic context of the work and a modern reader’s understanding and interpretation of the work. New historicists attempt to ...

разказвач

Literature; General literature

The voice of the person telling the story, not to be confused with the author’s voice. With a first-person narrator, the I in the story presents the point of view of only one character. The reader is ...

метър

Literature; General literature

Когато по художествена модел на стреса се повтори в поемата, той се нарича метър. Мерен модели се определя от вида и броя на краката в един ред на стих; Комбинирането на името на дължина на реда с ...

хайку

Literature; General literature

Стил на лирика назаем от японците, които обикновено представя интензивна емоция или ярък образ на природата, който традиционно, е предназначена да доведе до духовно прозрение. Хайку е фиксирана ...

Featured blossaries

The 11 Best New Games For The PS4

Category: Entertainment   1 11 Terms

Maluku Tourism

Category: Travel   2 17 Terms