Home > Industry/Domain > Mining > General mining

General mining

General mining related terms and definitions in minerals and related activities.

Contributors in General mining

General mining

астероид

Mining; General mining

Индустрията на бъдещата на изпращане на космически кораб до астероиди, за да извърши природните си ресурси и ги връща на цивилизация за употреба.\u000a\u000aНа 24 април 2012 г. първите реални стъпки ...

рок

Mining; General mining

Минерал, която формира вътре в земята като мрамор и гранит, са скали; огромна сума от камък, която формира Клиф или планински се нарича като ...

варовик

Mining; General mining

Рок, което се прави предимно от калцит, особено от морски раковини. Вар камъни могат да имат много цветове, но обикновено са ...

благата

Mining; General mining

Част от минерални магнетит, който действа като магнит, се обозначават като благата и е като минерални магнит.

металургия

Mining; General mining

Науката за отнемане на метали от скалите, в които те се намират. Металургия също учи как да направите чисти ...

Метаморфни скали

Mining; General mining

Скала, формирана от стар рок, който е променен поради топлина или налягане в земната кора.

Корунд

Mining; General mining

Много твърд минерал главно от алуминий и кислород. Рубини и сапфири са типове Корунд.

Featured blossaries

J.R.R. Tolkien

Category: Literature   2 7 Terms

Ebola

Category: Health   4 13 Terms