Home > Industry/Domain > Physics > General physics

General physics

Terms realting to physics that are not fit for other subcategories.

Contributors in General physics

General physics

Първи закон на Нютон

Physics; General physics

Обект в покой остава в покой, освен ако в действия с нетна сила. На обект в движение, остава в движение, освен ако в действия с нетна ...

Закон за всеобщото привличане

Physics; General physics

</b> силата на тежестта, <it> Е </it>, между две частици с маса <it> m </it> 1 и <it> м </it> 2 , разделени с r разстояние, <it> </it>, е ...

Втори закон на Нютон

Physics; General physics

<it> Е </it> = <it> </it> на m. Мрежата сила, <it> Е </it> , което действа върху обект кара обекта да се ускори, <it> </it> . На величината на ...

Третия закон на Нютон

Physics; General physics

За всяко действие, има равен и обратното реакция. Ако един обект, <it> </it> действува с някаква сила върху друг <it> обект Б </it>, <it> B </it> ще упражнява ...

възел

Physics; General physics

Точки на стояща вълна, където общото деструктивна интерференция кара да остане фиксирана при равновесното си положение. ...

топлинна енергия

Physics; General physics

Енергията на молекули, които съставят обект. , Това е свързано с топлина, която е количеството енергия, пренасяни от един обект към друг обект, който е различна температура. ...

трети закон на термодинамиката

Physics; General physics

Един обект не може да се охлажда до абсолютната нула.

Featured blossaries

Beijing Life

Category: Entertainment   1 1 Terms

African Languages

Category: Languages   1 10 Terms