Home > Industry/Domain > Sociology > General sociology

General sociology

General terms relating to the study of society.

Contributors in General sociology

General sociology

Ягодово сираци

Sociology; General sociology

"Ягоди сираци" е името, присвоено на поколение на румънски деца, чиито мигрирали в други страни да работи, оставяйки само в Румъния. , Приблизително общо 170 000 деца имат едно или и двете родители, ...

knacker

Sociology; General sociology

Жаргонен термин, използван за описание на член на Общността (тези, които живеят, независимо от държавата, не постоянно местопребиваване, пътуващи около и оцелелите от собствени средства) пътуване в ...

ценз

Sociology; General sociology

Ан изброяване или преброяване на населението.

двуезичие

Sociology; General sociology

Използването на два или повече езика в частност настройки, например работни или образователни услуги, лечение на всеки език еднакво ...

капитализъм

Sociology; General sociology

Икономическа система в която средствата за производство са до голяма степен в частни ръце и основният стимул за икономическата активност е натрупване на ...

бюрократизация

Sociology; General sociology

Процес, при който група, организация или социално движение става все по-бюрократични.

бюрокрация

Sociology; General sociology

Компонент на официална организация, в която правилата и йерархичен ранг се използват за постигане на ефективност. ...

Featured blossaries

Disarmament

Category: Politics   2 10 Terms

Early Christian Martyrs

Category: History   1 20 Terms