Home > Industry/Domain > Archaeology > Human evolution

Human evolution

Otherwise known as anthropogeny; anything of or relating to the study of the origin and evolution of Homo sapiens as a distinct species from other hominids, great apes and placental mammals.

Contributors in Human evolution

Human evolution

хромозома

Archaeology; Human evolution

Генетичния материал на клетка, с протеини и организирани в няколко линейни структури. , Буквално означава "цветни орган", защото threadlike структури са видими под микроскоп, само след като те се ...

пептидна връзка

Archaeology; Human evolution

Ковалентна химична връзка в полипептид верига, който се на карбоксилна група от една аминокиселина в амино групата на съседните аминокиселина. ...

зъбни гребени

Archaeology; Human evolution

Примат функция, в която израснали и canines на долната челюст, са с подобни размер и форма, къси клин подобни зъби, които са зададени хоризонтално по предната част на ...

episome

Archaeology; Human evolution

Автономно изисква плазмид (кръгова, двойно stranded ДНК молекула) който е способен да интегрира в приемащата клетка хромозома. ...

член

Archaeology; Human evolution

Геология, подразделяне на на образуване на рок.

exogamy

Archaeology; Human evolution

Социалните правила, които предписват чифтосване или сватба извън социален и културен единица (срв. ендогамия). ...

Featured blossaries

User Experience

Category: Technology   1 1 Terms

Call and Put option

Category: Education   3 9 Terms