Home > Industry/Domain > Quality management > ISO standards

ISO standards

Commercial quality standards for a variety of industries developed by the International Organization for Standardization (ISO).

Contributors in ISO standards

ISO standards

ISO 75-3:1996

Quality management; ISO standards

Пластмаси — Определяне температурата на огъване при натоварване. Високоякостни термореактивни ламинати и усилени с дълги влакна пластмаси. ...

ISO 308:1998

Quality management; ISO standards

Пластмаси-Фенолни формовъчни материали. Определяне на ацетон разтворими материя (видима смола съдържание на материали в unmoulded състояние) ...

ISO 354:2003

Quality management; ISO standards

Акустика — Измерване на звукопоглъщането в реверберационна камера.

ISO 307:2003

Quality management; ISO standards

Пластмаси – Полиамиди. Номер на определяне на вискозитета.

ISO 294-4:2003

Quality management; ISO standards

Пластмаси-Леене на опитни образци от термопластични материали. Определяне на отливката свиване.

ISO 295:1999

Quality management; ISO standards

Пластмаси-Компресия формоване на опитни образци на термореактивни материали.

ISO 305:1999

Quality management; ISO standards

Пластмаси-Определяне на термична стабилност на Поли (винил хлорид) свързани хлор съдържащи хомополимери и Съполимери и техните съединения. Обезцветяване ...

Featured blossaries

Ganges Appetizers

Category: Food   1 1 Terms

5 different Black Friday

Category: History   2 5 Terms