Home > Industry/Domain > Agriculture > Irrigation

Irrigation

Terms related to the science of artificial application of water to the land or soil.

Contributors in Irrigation

Irrigation

налягане

Agriculture; Irrigation

Измерването на сила в рамките на системата. Това е сила, която движи вода чрез тръби, пръскачки и замърсители. Статично налягане се измерва, когато няма вода е плавен и динамичното налягане се ...

регулатори на налягането

Agriculture; Irrigation

Устройство, което поддържа постоянно надолу налягане (може да не увеличава налягане).

помпа

Agriculture; Irrigation

Механична енергия се преобразува в хидравлична енергия (налягане или поток). А центробежни помпа е най-често срещаният тип, използвани за напояване. ...

ефективност на помпа

Agriculture; Irrigation

Съотношение на водна енергия, произведена от помпата на мощността на доставени на помпата с мотора.

Saal на Дунав

Agriculture; Farm machinery & equipment

Saal Дунав est une der commune Баварска (Allemagne), située ДАНС l'arrondissement де Келхайм, ДАНС le district долна-Баварска.

напоителен канал

Agriculture; Irrigation

Постоянен канал за напояване изграден, с цел да пренасянето на вода от даден воден източник до едно или повече стопанства. ...

шлюз на канал

Agriculture; Irrigation

Камера, с порти и от двете страни, свързваща две части на канал или друг воден поток изградена, с цел да увеличи или намали нивото на водата във всеки ...

Featured blossaries

Prominent Popes

Category: Religion   1 20 Terms

Herbs and Spices in Indonesian Cuisine

Category: Food   1 10 Terms