Home > Industry/Domain > Legal services > Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

доказателство, улика

Legal services; Legal aid (criminal)

Материали от значение за случая.

експертен свидетел

Legal services; Legal aid (criminal)

Едно лице със специализирани знания може да даде съответните доказателства по време на съдебен процес.

веществено доказателство

Legal services; Legal aid (criminal)

Използва като доказателство по време на съдебен процес или изслушване елемент.

съдебен заседател

Legal services; Legal aid (criminal)

Член на Общността, който е бил призован за журито мито, включващи спазване на съдебния процес и гласуване на вина или невинност в ...

оправдаване

Legal services; Legal aid (criminal)

Изхвърлянето на ответник след, не осъдителна присъда се решава.

обвиняем

Legal services; Legal aid (criminal)

обвиняемия а човек, който се таксува на извършване на нарушението, може да бъде деликт или престъпление

отлагам, отсрочвам

Legal services; Legal aid (criminal)

Да спре на изслушването на делото временно.

Featured blossaries

Alzheimer’s Disease

Category: Health   1 20 Terms

Most Expensive Accidents in History

Category: History   1 9 Terms