Home > Industry/Domain > Biology > Marine biology

Marine biology

Contributors in Marine biology

Marine biology

разнообразие на видовете

Biology; Marine biology

Мярка на изобилието на видове и видове богатството. Област, която има голям брой видове и много представителни лица от всеки вид, е по-различни от област, която има само един единствен ...

селекцията под налягане

Biology; Marine biology

Мярка за ефективността на естествения отбор в промяна на генетичния състав на населението. Виж също естествения ...

изобилие скала

Biology; Marine biology

Модифицирана лист в основата на дръжка (OED, 2008).

кръв пигмент

Biology; Marine biology

Една молекула, използван от един организъм да транспортират кислород ефективно, обикновено в кръвоносна система (напр, хемоглобин). ...

наследствено знак

Biology; Marine biology

Морфологични знак, чийто дадена държава може да бъде обяснено отчасти като генотипът на individua.

хистограма

Biology; Marine biology

Лента на множество диаграма, която разпределението на честотата на група като функция на някои променлива. На честотата на всеки клас е пропорционално на дължината на му свързаните ...

Общността

Biology; Marine biology

Естествен група от растения и животни, които живеят в рамките на определени среда и взаимодействат помежду си. Общности често са дефинирани от господстващо вид (например келп горски Общността) или ...

Featured blossaries

Star Wars

Category: Arts   2 4 Terms

Facial hair style for men

Category: Fashion   2 6 Terms