Home > Industry/Domain > Advertising > Marketing communications

Marketing communications

Of or related to the coordination of a single advertisement delivered through one or more channels such as print, radio, television, direct mail, and personal selling etc.

Contributors in Marketing communications

Marketing communications

оценка на възможностите

Advertising; Marketing communications

На потребителя предвид на различните налични възможности за разрешаване в идентифицирана нужда, или искат.

емоционална стратегия

Advertising; Marketing communications

Идентифициране на нерационалните стимули като основа за рекламна кампания

демография

Advertising; Marketing communications

Обединяване на лица, въз основа на характеристики като възраст, пол, раса и доход.

директен маркетинг

Advertising; Marketing communications

Интерактивна система на маркетинг, която използва една или повече рекламни медии, за да постигне измерим отговор или транзакция, без значение от локацията. ...

директна продажба

Advertising; Marketing communications

Процес на постигане на продажби на продукти или услуги, без използване на посредници в каналите за продажба, като търговците на едро и ...

покритие

Advertising; Marketing communications

Изчисление на размера на публиката, която ще бъдат изложени на съобщение за реклама, с помощта на определена медия превозно ...

креативна стратегия

Advertising; Marketing communications

Определяне на специфични цели, които рекламата трябва да постигне

Featured blossaries

10 Countries That Dont Officially Exist

Category: Geography   1 10 Terms

Rum

Category: Food   2 11 Terms