Home > Industry/Domain > Banking; Business services > Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

Referring to the aspect of corporate strategy, finance and management that deals with the buying, selling or combining of different companies that can assist a growing company to grow rapidly without having to create another business entity.

Contributors in Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

запис на заповед

Banking; Mergers & acquisitions

Заповед е форма на дълг, че производител/длъжник проблемите за набиране на пари или да се плати като компенсация в случай на придобиване. ...

изкупуване от мениджърския екип

Banking; Mergers & acquisitions

Покупка на бизнес от нейните съществуващия управленски екип.

финансов отчет

Banking; Mergers & acquisitions

Financial reports of a company which include: Balance Sheet;  Income statement (or Profit and Loss statement ("P&L"),  Statement of retained earnings which explains the changes in a company's ...

финансова година

Banking; Mergers & acquisitions

Период от време, отразени от набор от финансови отчети, или 12-месечен период данъкоплатец използва да определи неговата или нейната данък общ ...

Общоприети счетоводни принципи

Banking; Mergers & acquisitions

Общ набор от счетоводни принципи, стандарти и процедури, установени от Съветът по финансови счетоводни стандарти, че компании използват за съставяне на техните финансови ...

писмо за намеренията

Banking; Mergers & acquisitions

Писмо за намерения (LOI) е предварително споразумение между две или повече страни, който очертава условията на потенциална ...

оборотни средства, оборотен капитал

Banking; Mergers & acquisitions

Текущи активи минус текущите пасиви. Оборотен капитал е мярка за ликвидни активи на дружеството.

Featured blossaries

Math

Category: Education   1 20 Terms

The World's Most Insanely Luxurious Houses

Category: Other   1 10 Terms