Home > Industry/Domain > Network hardware > Network switches

Network switches

Terms in relation to hardware that possesses portals for linking network devices.

Contributors in Network switches

Network switches

Превключване на концентратор

Network hardware; Network switches

Мрежа център е компютър мрежови устройства, която свързва мрежа сегменти. Терминът обикновено се отнася до многопортови мрежов мост, който обработва и изпраща данни на данни слой (layer 2) на модела ...

мрежов комутатор

Network hardware; Network switches

Мрежов комутатор е компютър мрежови устройства, която свързва мрежа сегменти. Терминът обикновено се отнася до многопортови мрежов мост, който обработва и изпраща данни на данни слой (layer 2) на ...

Featured blossaries

Man's Best Friend

Category: Animals   1 11 Terms

John Grisham's Best Books

Category: Literature   2 10 Terms