Home > Industry/Domain > Network hardware > Networking storage

Networking storage

Terms of or relating to the methods and practice of storing data of device networks.

Contributors in Networking storage

Networking storage

пропускателна способност

Network hardware; Networking storage

Наличните данни прехвърляне на ресурси, изразена от гледна точка на скорост на предаване.

терабайт

Network hardware; Networking storage

Единица за съхранение, съкратено като Т или TB, равен на 1024 гигабайта

виртуализация

Network hardware; Networking storage

Обединяването на физическото съхранение от множество мрежови устройства за съхранение в това, което изглежда е едно устройство, което се управлява от една централна ...

гигабайт

Network hardware; Networking storage

Единица за съхранение, съкратено G или GB, равен на 1024 мегабайта

килобайт

Network hardware; Networking storage

Единица за съхранение равни на 1024 байта.

мегабайт

Network hardware; Networking storage

Единица за съхранение равни на 1 048 576 байта.

пространствена плътност

Network hardware; Networking storage

Disk показатели свързани с броя на магнитни бита на единица площ.

Featured blossaries

The Borgias

Category: History   2 5 Terms

The Best Fitness Tracker You Can Buy

Category: Technology   2 5 Terms