Home > Industry/Domain > Drama > Opera

Opera

Industry: Drama

Add a new term

Contributors in Opera

Opera

речитатив

Drama; Opera

Преминаването на диалог, който е рецитирал малко или повече като проза реч.

речитатив

Drama; Opera

"речитатив"; Музикална форма, която имитира бърза реч, придружени от континуо (recitativo Секо (суха)) или от целия оркестър (recitativo accompagnato (заедно)). Речитативи предварително парцела и ...

репетирам

Drama; Opera

На практика.

ритъм

Drama; Opera

Модел във времето формира от дълги и къси бележки или почива и повлияни от акценти, хармония и мелодия.

риторнел

Drama; Opera

"малко връщане"; Инструментални прелюдия или антракт, която разделя стихове.

романтичен

Drama; Opera

период на музиката между около 1830 и 1920 през което време композитори като Бетовен, Верди и Вагнер намери вдъхновение в живописта и природата. ...

рондо

Drama; Opera

Музикална форма, в която един раздел продължава да връщат. Например: ABACADA.

Featured blossaries

Basketball

Category: Sports   1 20 Terms

World's Top Chef

Category: Other   1 9 Terms