Home > Industry/Domain > Communication > Oral communication

Oral communication

Communication through the mouth and ears.

Contributors in Oral communication

Oral communication

Клетъчен телефон

Communication; Oral communication

Телефон, който изпраща и получава сигнали, използвайки радио вълни. Радио вълните се прихващат от антени.

Интеракция лице в лице

Communication; Oral communication

Директно общуване на човек c друг или c група от хора.

Делови

Communication; Oral communication

Проявяващ качества, които могат да бъдат изгодни в бизнеса; сериозен, целенасочен, готов да прави бизнес във всеки един ...

Мънкам

Communication; Oral communication

Издавам звуци или думи смътно или на нисък глас с полуотворена уста, мърморя недоволно или с гняв; оплаквам ...

Унил съм

Communication; Oral communication

Oтдавам ce на мрачни мисли: апатичен или мрачен съм; движа ce бавно и безцелно: туткам ce.

Кикот

Communication; Oral communication

Смеене с поемане на въздух на кратки интервали.

Усмивка

Communication; Oral communication

Лицево изражение, при което очите светват и ъгълчетата на устата се извиват леко нагоре, изразяващо по-специално забавление, удоволствие, одобрение и понякога ...

Featured blossaries

Steve Jobs's Best Quotes

Category: History   1 9 Terms

Product Standards

Category: Education   1 5 Terms