Home > Industry/Domain > Agricultural chemicals > Pesticides

Pesticides

Any chemical or substance used to kill or inhibit the growth of pests that damage or interfere with the growth of crops, shrubs, tress, timber and other vegetation useful to humans.

Contributors in Pesticides

Pesticides

напояване

Agricultural chemicals; Pesticides

Applying water or wastewater to land areas to supply the water and nutrient needs of plants.

организъм

Agricultural chemicals; Pesticides

организъм, е жив човек или животно, живо тяло от тях.

смъртност

Agricultural chemicals; Pesticides

на смъртност; делът на смъртните случаи за населението или за определен брой на населението.

некроза

Agricultural chemicals; Pesticides

Death of plant or animal cells or tissues. In plants, necrosis can discolor stems or leaves or kill a plant entirely.

неутрализация

Agricultural chemicals; Pesticides

Намаляване на киселинността или алкалността на вещество чрез добяване съответно на алкални или киселинни ...

Твърда вода

Agricultural chemicals; Pesticides

Алкална вода, съдържаща разтворени соли, които се намесват в някои промишлени процеси и предотвратяват образуването на пяна при ...

активен въглен

Agricultural chemicals; Pesticides

Високо абсорбентна форма на въглерода използвана за отстраняване на миризми и токсични вещества от течни или газообразни емисии. Използва се при третирането на отпадъци с цел премахване на разтворенат ...

Featured blossaries

Catholic Rites and Rituals

Category: Religion   1 20 Terms

Empresas Polar

Category: Food   4 10 Terms