Home > Industry/Domain > Business services > Project management

Project management

Referring to the discipline of planning, organizing, securing and managing resources to bring about the successful completion of specific project objectives.

Contributors in Project management

Project management

Проекти за ръководството на знания (PMBOK)

Business services; Project management

Включително термин, който описва сумата на знанието в рамките на управлението на проекти професия. Както с други професии, като закон, медицина и счетоводство, тялото на знанието, носи практикуващите ...

продукт

Business services; Project management

Артефакт, който се произвежда, е количествено и може да бъде краен артикул по себе си или компонент от артикул. Допълнителни думи за продукти са материали и стоки. Контрастират с резултатите и ...

обхват

Business services; Project management

Сумата на продукти, услуги и резултатите да бъдат предоставени като проект. Виж също обхват на проекта и продуктовия ...

проект

Business services; Project management

Е временно начинание, целящо да се създаде уникален продукт, услуга или резултат.

спонсор

Business services; Project management

(1) На лицето или групата, която осигурява финансовите средства, в брой или в натура, за проекта и отговаря за цялостния проект доставка. (2) Лицето присвояване на ръководителя на проекта на ...

възможност

Business services; Project management

Състояние или ситуация благоприятна за проекта; положителен набор от обстоятелства; положителен набор от събития; риск, че ще има положително въздействие върху целите на проекта; или възможност за ...

организация

Business services; Project management

Група лица, организирани за някаква цел или да извършите някакъв вид на работа в предприятието.

Featured blossaries

Slavic mythology

Category: Religion   1 20 Terms

Creepypasta

Category: Literature   2 16 Terms