Home > Industry/Domain > Sociology > Racism

Racism

Discrimination and bias based on racial differences.

Contributors in Racism

Racism

Trayvon Мартин

Sociology; Racism

Американски юноша, който е прострелян и убит във Флорида от квартал наблюдение член от името на Джордж Zimmerman. Мартин, който е невъоръжена, е ходене в дома на баща си годеник от удобство магазин в ...

Преследване

Sociology; Racism

Физическо и/или психическо малтретиране за период от време, особено в резултат на политически или религиозни убеждения. ...

Личен расизъм

Sociology; Racism

Отделните индивидуални прояви--нагласи и/или поведение--които приемат предположенията за расова ценностна система и поддържат предимствата на системата. ...

Плурализъм

Sociology; Racism

Приемането и утвърждаването на разнообразието от хора, раси, етноси, полове, култури и възрасти.

Расови и етнически малцинства

Sociology; Racism

Описателно, събирателно име, използвано за идентифицирането на петте расови/етнически групи в рамките на наименованието за функционални или програмни ...

Расова основа

Sociology; Racism

Някое от следните основания: цвят, раса, националност или етнически или национален произход.

Расова група

Sociology; Racism

Група хора, определена по цвят, раса, националност или етнически или национален произход.

Featured blossaries

US Dollar

Category: Business   2 15 Terms

Volleyball terms

Category: Sports   1 1 Terms