Home > Industry/Domain > Business services > Relocation

Relocation

Referring to any service that assists a family to move house or a business to move from one establishment to another.

Contributors in Relocation

Relocation

заключване

Business services; Relocation

Период, изразен в дни, през които заемодателят ще гарантира на лихвен процент.

местни по избор

Business services; Relocation

Общоприета практика в област, която е често неписаните.

заем ангажимент

Business services; Relocation

Писмено обещание от кредитора да направи или застраховане на кредит за определена сума, която при определени ...

кредит стойност съотношение (тази ВИЗА)

Business services; Relocation

Отношението между основната баланс на ипотеката и на оценена стойност (или продажна цена, ако тя е по-ниска) на свойството. ...

изброяване агент

Business services; Relocation

Агент недвижими имоти, което отговаря за маркетинга на продавача home, за да осигури на купувача.

заемодателят такси

Business services; Relocation

Такси, начислявани от заемодателя за покриване на административните разходи с произход ипотека заем. Тези такси може да включва обработка на приложението; кредит, оценката, заглавие и преглед преглед ...

лизинг — опция споразумение

Business services; Relocation

Споразумение с което наемателят лизинга къща с опция за закупуване в края на определен период от време на договорени с ...

Featured blossaries

House Plants

Category: Other   2 19 Terms

Skate Boarding

Category: Arts   1 8 Terms